Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4942259

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo
Repozytorium zmian:
1/501wybierz podstronę:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » z 501 
2020-07-27 14:46:20 Grzegorz Grzelak
Edycja artykułu
2017-10-05 12:47:42 Grzegorz Grzelak
Edycja artykułu
2017-09-18 10:04:40 Grzegorz Grzelak
Edycja akapitu artykułu
2017-09-18 10:03:05 Grzegorz Grzelak
Dodanie akapitu artykułu
2017-09-18 10:01:55 Grzegorz Grzelak
Usunięcie akapitu artykułu
2017-09-18 10:00:14 Grzegorz Grzelak
Dodanie akapitu artykułu
2017-06-06 11:43:21 Grzegorz Grzelak
Edycja akapitu artykułu
2017-06-01 07:44:02 Grzegorz Grzelak
Dodanie akapitu artykułu
2017-06-01 07:30:13 Grzegorz Grzelak
Dodanie artykułu
2017-05-31 14:57:39 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
2017-05-31 14:50:48 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-05-31 14:49:37 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
2017-05-31 14:44:41 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-05-31 14:11:19 Marosz Andrzejczak
Edycja artykułu
2017-05-31 14:10:23 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
1/501wybierz podstronę:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » z 501