Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4560803

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo
Repozytorium zmian:
7/501wybierz podstronę:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » z 501 
2017-04-28 14:11:28 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-04-28 14:07:15 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
2017-04-28 14:02:02 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-04-28 14:00:33 Marosz Andrzejczak
Usunięcie artykułu
2017-04-28 13:56:43 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
2017-04-28 13:50:29 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-04-28 13:49:19 Marosz Andrzejczak
Edycja artykułu
2017-04-28 13:48:01 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-04-27 14:21:30 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
2017-04-27 14:18:38 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-04-25 08:51:51 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
2017-04-25 08:50:13 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-04-25 08:48:25 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
2017-04-25 08:46:34 Marosz Andrzejczak
Edycja artykułu
2017-04-25 08:45:54 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
7/501wybierz podstronę:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » z 501