Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4581515

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
2017
data akcji: 2017-04-12 13:36:57
wykonał: Marosz Andrzejczak
typ akcji: Edycja akapitu artykułu
* Zarządzenie nr 149/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 148/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej i budżetu oświaty w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Zbicznie.
* Zarządzenie nr 147/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 144/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17.03.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2017 r. i ustalenia wysokości przyznanych dotacji.
* Zarządzenie nr 144/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonywania zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2017 r. i ustalenia wysokości przyznanych dotacji.
* Zarządzenie nr 143/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno oznaczonych w ewidencji gruntów sybmolem B - tereny mieszkaniowe i Bi - inne tereny zabudowane.
* Zarządzenie nr 142/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowych opiniujących złożone wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2017 r.
* Zarządzenie nr 141/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok.
* Zarządzenie nr 140/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok.
* Zarządzenie nr 139/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie: obniżenia opłat za korzystanie z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie.
* Zarządzenie nr 138/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie: sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 005, nr rej. CBR P025, stanowiącego własność Gminy Zbiczno, pozostającego w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie.
Załącznik do Zarządzenia nr 138/2017 Ogłoszenie o przetargu
* Zarządzenie nr 137/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym.
* Zarządzenie nr 136/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.

* Zarządzenie nr 135/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2017 r.

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie i regulamin dla konkursu ofert nr 1/2017.

Załącznik nr 2 - Ogłoszenie i regulamin dla konkursu nr 2/2017.

Załącznik nr 3 - Oferta realizacji zadania publicznego.

Załącznik nr 4 - Umowa o realizację zadania publicznego.

Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

* Zarządzenie nr 133/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8.02.2017 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2017 roku.
* Zarządzenie Nr 132/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 08.02.2017 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2017 roku.
* Zarządzenie nr 131/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7.02.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Rewitalizacji ds. Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2022.
* Zarządzenie nr 130/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30.01.2017 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok.
 * Zarządzenie nr 129/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18.01.2017 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień
* Zarządzenie nr 128/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie: organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Pub
* Zarządzenie nr 127/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie: wdrożenia w Urzędzie Gminy Zbiczno Systemu Elektronicznej Obsługi Spraw i Dokumentów MDOK.

 

utworzono: 2017-01-10 12:19 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2017-03-30 15:45 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2017-01-10 12:19
ilość odsłon podstrony: 417
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu