Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4581516

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Sprawozdanie za I kwartał 2017 r.
data akcji: 2017-05-08 14:03:02
wykonał: Marosz Andrzejczak
typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

* Sprawozdanie Rb-27S - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (na 31.03.2017 r.) 

* Sprawozdanie Rb-27ZZ - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

* Sprawozdanie Rb-28S - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (na 31.03.2017 r.)

* Sprawozdanie Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

* Sprawozdanie Rb-50 - Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (Krajowe Biuro Wyborcze)

* Sprawozdanie Rb-50 - Sprawozdanie o dotacjach związanych z  wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (Urząd Wojewódzki)

* Sprawozdanie Rb-50 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z  wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (Krajowe Biuro Wyborcze)

* Sprawozdanie Rb-50 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z  wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (Urząd Wojewódzki)

* Sprawozdanie Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (na koniec I kwartału 2016 r.)

* Sprawozdanie Rb-NDS - Miesięczne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie (na 31.03.2017 r.)

* Sprawozdanie Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (na koniec I kwartału 2017 r.) 

utworzono: 2017-05-08 13:34 przez: Marosz Andrzejczak
aktywne od dnia: 2017-05-08 13:33
ilość odsłon podstrony: 0
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu